Terms & Conditions

Beställningar kan göras vid besök på Gilbert Trading eget showroom i Jönköping, vid besök eller kontakt av säljare samt vår webshop. Er ordinarie order kan komma att delas upp och levereras vid flera olika tillfällen, vänligen se över dem datum som anges på er orderbekräftelse.  Fraktkostnad utgår vid samtliga leveranstillfällen om annat ej anges. Order för ny kund under 5000kr expedieras ej, vid löpande beställningar så skickas inte order för under 5000kr per leveranstillfälle om annat ej blivit överenskommet.
All prices excluding VAT.

Backorders

If parts of the goods you ordered are not delivered according to the dates on your order confirmation, these are flagged as a backorder. All rest orders are delivered on the next delivery date unless otherwise stated when ordering. Gilbert Trading reserve ourselves against any final sale.

Delivery

All deliveries within Sweden are made by DHL or pick-up at Gilbert Trading's warehouse in Jönköping. For deliveries outside Sweden please contact your local seller for different shipping options.
Gilbert Trading AB is not responsible for delivery delays caused by the carrier. In case of visible transport damage, the customer must report this directly to the driver and in case of hidden transport damage, the customer must contact DHL within 7 working days, tel. 0771-345 345, to claim compensation. The shipping-number of the consignment note must be stated.

Reclaim

Har Gilbert Trading AB expedierat en felaktig vara eller om varan är defekt måste detta anmälas till Gilbert Tradings kundtjänst senast 7 arbetsdagar efter mottagandet av varorna för att ersättning ska kunna betalas ut. Anmälan görs på följande blankett. Reklamation. Denna mailas sedan in till info@gilberttrading.com.

Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Gilbert Trading ABs sida, som gör att Gilbert Trading AB inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Gilbert Trading AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.